Dergi Ara >>
Araştırma
1. Erzurum’daki üniversite öğrencilerinde CIDI/DSM-III-R ruhsal bozukluklarının yaşam boyu ve 12 aylık yaygınlığı
İ Kırpınar, H Özer, İ Coşkun, Ş Anaç, M Turan, Ş Gençelli, C Ersolak, A Çayköylü, Y Ulamış
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(4):253-265
ÖZET
2. Psikiyatrik kriz durumunda ve sonrasında kimlik duygusu ölçeği k formundan alınan puanların karşılaştırılması
S Köker, HD Özgüven
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(4):266-270
ÖZET
Derleme
3. Bellek ölçümleri arasındaki ayrımı ifade etmede kullanılan kavramlar üzerine bir tartışma
BT Cangöz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(4):271-276
ÖZET
4. Endojen benzodiazepin reseptör ligandları: Diazepam, p karbolinler ve endozepinler
T Çelik
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(4):277-282
ÖZET
5. Çocuk ve yas: Bir gözden geçirme
RS Diler, A Avcı
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(4):283-292
ÖZET
6. Yeni bir atipik antipsikotik: Olanzapin
B Yelken, G Kortan, C Kaptanoğlu
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1997; 5(4):293-296
ÖZET