Dergi Ara >>
Araştırma
1. Mental Bozukluklarda Sözel Duygu Dışavurumunun Cinsiyet İle İlişkisi
L Mete, İ Doğaner, A Erol
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):215-220
ÖZET
2. Hekimlerde Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
MH Özbay, E Göka, H Soygür, M Aybaş, M Sönmez, A Akdemir, E Öztürk, P Aybaş, ŞK Elverici, K Kaptan
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):221-231
ÖZET
Derleme
3. Temel Yönleriyle Psikiyatride Hasta Hakları
NY Oğuz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):232-237
ÖZET
Araştırma
4. Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik Ajan Olarak Tiyopental Ve Propofol: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
AH Soygür, MH Türkçapar, D Yazıcıoğlu, S Kaptanoglu, E Göka
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):238-241
ÖZET
Derleme
5. Temporal Lob Epilepsisinde Kişilik Özellikleri Ve Histeri Belirtileri
ZG Atbaşoğlu
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):242-248
ÖZET
Araştırma
6. Evli Bireylerin Uyum Düzeyleri
İ Yıldırım
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):249-257
ÖZET
Derleme
7. Ergenlikte Zihin Gelişimi
S Köker
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):258-262
ÖZET
8. Çağdaş Bilim Felsefesinde Psikanaliz Üzerine Bazı Yaklaşımlar
M Coşar
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):263-269
ÖZET
9. Tıpta Etik Ve İnsan Hakları
Y Örs
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1993; 1(3):270-277
ÖZET