Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1993; Cilt: 30; Sayı: 2
Derleme
1. Hidrosefalide bellek bozukluğu "bozulma başlıca hangi süreçleri tutar"
Ö Öktem
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):281-296
ÖZET
Araştırma
2. Cinsel travma öyküsü veren psikiyatrik hastalarda ruhsal belirti dağılımı
C Kaptanoğlu, G Aksaray, G Seber, D Tekin
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):297-301
ÖZET
3. Psikiyatri polikliniğine başvuran evli kadınlar ve ortak özellikleri
N Sarımurat
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):302-308
ÖZET
4. Bir grup kadında çalışma-anksiyete bozukluğu-evlilik ilişkisinin incelenmesi
PC Geyran, Ş Yüksel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):309-331
ÖZET
5. Kadınlarda evlilik sorunları: Cinsel işlev bozukluğu, nörotik bozukluk ve normal kontrol gruplarında karşılaştırmalı bir çalışma
A Kızıltuğ, Ş Yüksel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):332-341
ÖZET
6. Psikotik hastaların öldürme davranışında hedef kitle
H Soysal, N Uygur
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):342-346
ÖZET
7. Cinsel tecavüze uğrayan kişilere karşı alınan tavır
Y Akvardar, Ş Yüksel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):347-351
ÖZET
8. İnsestin tanınması ve değerlendirilmesi
Ş Yüksel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(2):352-357
ÖZET