Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1993; Cilt: 30; Sayı: 1
Derleme
1. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Tanı ölçütleri, yapısı,sınıflandırma sistemlerindeki yeri
N Motavallı
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):226-231
ÖZET
Araştırma
2. Lomber köklerin elektriksel uyarım özellikleri
C Ertekin, HR Koyuncuoğlu, B Mungan, M Başoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):232-243
ÖZET
3. Lumbosakral dorsal ve ventral kök potansiyelleri
C Ertekin, B Mungan, M Başoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):244-253
ÖZET
Olgu Sunumu
4. Beş vaka sebebiyle hiperekpleksi sendromları
K Doksat, R Bayar, G Kızıltan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):254-258
ÖZET
5. Lambert-Eaton miyastenik sendromu
BB Kurt, J Yazıcı, AE Öge, A Boyacıyan, Ç Bayındır, A Baslo
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):259-265
6. Paget ve demans
F İdiman, GA Damlacık, B Baklan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):266-270
ÖZET
Araştırma
7. Bir genel hastanede istenen psikiyatri konsültasyonları
E Özmen, Ö Aydemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):271-275
ÖZET
Derleme
8. Anksiyete bozukluklarında tanı ve sınıflandırma: Panik atakları ve agorafobinin değişen tanımları ve tanıyla ilgili sorunlar
R Tükel, D Şen
Nöropsikiyatri Arşivi, 1993; 30(1):276-280
ÖZET