Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 17; Sayı: 1
Editörden
1. Başlangıçtan Bugüne
I Sayıl
Kriz Dergisi, 2009; 17(1):0-0
TAM METİN
Araştırma
2. Psikolojik Dayanıklılığı Nasıl Ölçebiliriz? Bir Türk Örnekleminde Kişisel Görüş Ölçeği-II'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Motan, F Gençöz
Kriz Dergisi, 2009; 17(1):1-11
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek
A Arıcıoğlu, R Akdur
Kriz Dergisi, 2009; 17(1):13-26
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Göç ve Kadın
EB Akdeniz, F Öz
Kriz Dergisi, 2009; 17(1):27-36
ÖZET
TAM METİN
5. Psikiyatride Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet Bakış Açısı
S Saruç, V Duyan
Kriz Dergisi, 2009; 17(1):37-44
ÖZET
TAM METİN