Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 1
Çeviri
1. Travma ve Geçiş: TSSB ve Kriz Teorisi'ne Yansıması
BPR Gersons (Çev. HD Özgüven)
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):1-6
Araştırma
2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi
D Gidiş, N Kaya, AS Çilli, İ Özkan, U Şahinoğlu
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):7-14
ÖZET
3. Gençlerde Sosyal Destek-Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Y Çakır, R Palabıyıkoğlu
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):15-24
ÖZET
4. İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Kriz Olgularının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
R Palabıyıkoğlu, EA Oral, SA Binici, S Haran
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):25-32
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Homoseksüellik ve intihar: Bir Olgu Sunumu
L Tamam, D Akbaş, N Özpoyraz
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):33-36
ÖZET
Araştırma
6. Özkıyım Girişiminde Bulunanlarda Sosyodemografîk Özellikler ve Tanı Dağılımı
A Çayköylü, İ Coşkun, İ Kırkpınar, H Özer
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):37-42
ÖZET
7. Türkiye'de İntihar İstatistiklerinin Metodolojisi, Sistemi ve Eğilimi
T Okman
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):43-58
ÖZET
8. Sivas İli'nde Görev Yapan Bir Grup Hemşirenin Ötanazi Uygulamasına ilişkin Görüşleri
S Doğan, H Güler, E Koçak, M Kelleci
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):59-64
ÖZET
Derleme
9. Krize Müdahalede Etik
M Güney
Kriz Dergisi, 1997; 5(1):65-70
ÖZET