Dergi Ara >>
Yıl:2022; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; 2022;6(12):167-202
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Üstbiliş, İnternet Kullanım Fonksiyonu ve Problemli İnternet Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi
N Olgun Kaval, NS Görgü Akçay, G Kılıç
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile ilişkili olabilecek faktörlerin incelenmesinin ve olası risk durumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Üniversite dönemi, bireylerin ebeveyn kontrolünden uzaklaşıp kendi kararlarını vermeye ve hayatlarına yön vermeye başladıkları kritik bir dönemdir. Sorunlu internet kullanımı ile cinsiyet, psikiyatrik tanı, üstbilişsel inançlar ve kişilik arasındaki ilişki gösterilmiş olmasına rağmen, mevcut araştırma sayısı sınırlıdır ve bulgular çelişkilidir. Ayrıca internet kullanım süresinin ve amacının yer aldığı ve tüm bu değişkenlerin birlikte incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerini, üstbilişsel inançlarını, internet kullanım işlevlerini ve problemli internet kullanımlarını tanı, cinsiyet ve internet kullanım süreleri açısından incelemek amaçlanmıştır. Veriler yaş ortalamaları 20.11 olan 696 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmada, betimsel ve parametrik olmayan bağımsız gruplar karşılaştırma analizleri kullanılmıştır (Mann Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi). Bu çalışmada, Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği (BFKÖ), Üstbiliş Ölçeği-30 (ÜÖ-30), İnternet Kullanım Fonksiyonları Ölçeği (İKFÖ), İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ) ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kadınların vicdanlılık ve nevrotizm alt ölçeği puanları daha yüksek bulunmuştur. Analiz sonuçları tanıya göre önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Psikiyatrik tanısı olan grubun ölçek puanlarının, nevrotizm, açıklık, kontrol edilemezlik ve tehlike, bilişsel güven eksikliği, ÜÖ-30 toplam puanı ve bilgi işlevleri alt boyutlarında daha yüksek olduğu görülmüştür. Nevrotizm, kontrol edilemezlik ve tehlike, sosyal işlevler, sanal duygusal işlevler, sosyal rahatlık, yalnızlık/depresyon, dürtüde azalma, dikkat dağınıklığı ve İBDÖ toplam puanı alt boyut puanlarının internet kullanım süresi ile doğru orantılı olarak arttığı görülmüştür.
Examinatıon of Personality Traits, Metacognition, Internet Use Function and Problematic Internet Use of University Students
It is thought that it is critical to examine the factors that may be associated with the problematic internet use of university students and to determine possible risk situations. The university period is a critical period when individuals move away from parental control, and begin to make their own decisions and manage their lives. Although the relationship between problematic internet use and gender, psychiatric diagnosis, metacognitive characteristics and personality has been demonstrated, the number of available studies is limited and the findings are contradictory. In addition, no study was found in which the duration and purpose of Internet use were included and all these variables were examined together. In this study, it was aimed to examine the personality traits, metacognitive structures, internet usage functions and problematic internet use of university students in terms of diagnosis, gender and internet usege time. Data were collected from 696 university students that aged mean 20.11. The design of the study was descriptive and nonparametric independent groups comparison analyzes (Mann Whitney U Test and Kruskal-Wallis Test). The Big Five Inventory (BFI) Metacognitions Questionnaire-30 (MCQ-30), Internet Use Function Questionnaire (IUFQ), Online Cognition Scale (OCS) and a Demographic Form were used in this study. According to the results of the analysis, the Conscientiousness and Neuroticism scale scores of the women were higher. Analysis results showed a significant difference according to diagnosis. It was observed that the scale scores of the diagnosed group were higher in the sub-dimensions of Neuroticism, Openness, Uncontrollability and Danger, Lack of Cognitive Confidence, MCQ-30 Total Score and Information Functions. It was observed that the sub-dimension scores of Neuroticism, Uncontrollability and Danger, Social Functions, Virtual Emotional Functions, Social Comfort, Loneliness/Depression, Diminished Impulse, Distraction and OCS Total Score increased in direct proportion to internet usage time.

http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-orange-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-white-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-32cm-ostrich-vein-6108-black-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-dark-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-herbag-31cm-green-canvas-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-wallet-camel-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-silver-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-so-kelly-28cm-togo-leather-shoulder-bag-green-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-32cm-togo-leather-6108-electric-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbag-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bolide-31cm-togo-leather-pink-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-green-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-23cm-croco-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-elephant-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-dark-blue-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-electric-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-h-wallet-royal-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbags-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-electric-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-grey-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-elephant-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-camel-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-wallet-togo-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-herbag-31cm-burgundy-canvas-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-yellow-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-30cm-birkin-bag-togo-leather-with-strap-light-pink-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-rose-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-25cm-handbag-6068-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-large-36cm-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-red-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-in-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-picotin-lock-togo-leather-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-green-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-25cm-handbag-6068-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbag-yellow-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-orange-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-camel-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-gold-light-coffee.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-28cm-bag-togo-leather-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-large-36cm-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbag-burgundy-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-dark-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-light-coffee-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-so-kelly-28cm-togo-leather-shoulder-bag-hot-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbags-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-white.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-36cm-leather-handbag-black-hot-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-brown-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-wallet-togo-leather-rose.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bi-fold-wallet-h006-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-red-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-black-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-silver-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bolide-31cm-togo-leather-orange-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-h-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-crocodile-leather-handbag-grey-white-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-red-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-dark-khaki-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-36cm-canvas-handbag-yellow.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-8616-handbag-cherry-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-green-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-yellow-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-camel.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-23cm-togo-leather-orange-silver.html