Dergi Ara >>
Araştırma
1. Türkiye’deki Mültecilerde Sosyal Uyumun Bir Yordayıcısı Olarak Bilişsel Çarpıtmalar
V Ceylan, S Kocadayı, ES Erbiçer
Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2022; 2(1):1-14
ÖZET
TAM METİN