Dergi Ara >>
Araştırma
1. Deneysel morfin bağımlılığının ve morfin çekilmesinin mesane düz kas kontraksiyonuna etkisi
R Solak, F Özdengül, Z I Solak Görmüş, O Yaylalı, H Bakay
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2022; 2(1):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık Duyarlılığının Algılanan Sosyal Destek ve Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile İlişkisi
M Kırcallıoğlu , F Şimşek Orhon
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2022; 2(1):11-29
ÖZET
TAM METİN
3. Bağlanma Stilleri ile Robotlarla İşbirliği Yapma İsteği Arasındaki İlişki: Hemşirelik Öğrencilerinin İnsan Doğasına İlişkin İnançları ve Robotlara Güvenlerinin Aracı Etkileri
S Erebak, N Kasımoğlu
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2022; 2(1):30-47
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Gebelikte Bireysel Kullanılan Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri Yenidoğan ve Çocukluktaki Riskler Açısından Farklılık Gösteriyor Mu: Genel Bakış
F Uğuz,  S Karaca
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2022; 2(1):48-62
ÖZET
TAM METİN
5. Endoplazmik Retikulum Stresinin Psikiyatrideki Yeri
M Karaağaç
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2022; 2(1):63-74
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Nadir bir nöropsikiyatrik tablo: deliryöz mani olgu sunumu
Z K Aksoy, Ş N Ceyhan, F Güney,  F Uğuz
Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2022; 2(1):75-80
ÖZET
TAM METİN