Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2
Araştırma
1. Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Dürtüsellik, Yeme Tutumu ve Diğer Değişkenler ile İlişkisi: Kontrollü Bir Çalışma
S Akkoyun, I Göğcegöz
Current Addiction Research, 2020; 4(2):47-53
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. İnternet Bağımlılığına Etki Eden Faktörlerin Gözden Geçirilmesi
N Pir
Current Addiction Research, 2020; 4(2):54-62
ÖZET
TAM METİN