Dergi Ara >>
Current Addiction Research>> Yıl:2017; Cilt: 1; Sayı: 2
Derleme
1. Bariatrik Cerrahide Psikiyatrik Değerlendirme: Riskler ve Yararlar Dengesi
N Dilbaz
Current Addiction Research, 2017; 1(2):53-55
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Tıp Fakültesi Öğrecilerinde İnternet Bağımlılığı, Gündüz Aşırı Uykululuğu ve Hayat Kalitesi
N Gündüz, Ö Timur, E Erzincan, H Turan, O Gökçen, F Eren, A Polat
Current Addiction Research, 2017; 1(2):56-64
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Patolojik Kumar Bağımlılığında Davranışsal İnhibisyon
G Güz, HÖ Güz
Current Addiction Research, 2017; 1(2):65-71
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Naltrekson Cilt Altı İmplant Uygulaması Sonrası Gelişen Cilt Reaksiyonu
SC Paltun, ŞY Şahiner, H Kaya, E Göka
Current Addiction Research, 2017; 1(2):72-74
ÖZET
TAM METİN
5. “Petidin Bizi Ayırana Dek" Bağımlı Sağlı Çalışanı Çift
A Çetin, A Yılmaz, CO Noyan
Current Addiction Research, 2017; 1(2):75-77
ÖZET
TAM METİN