Dergi Ara >>
Derleme
1. Obez Beden, Birey ve Ailenin Paradoksal Bağı
A Sanahuja, P Cuynet
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):1-6
ÖZET
2. Obez Ergen ve Ailesi; Türkiye ve Fransa Arasında Kültürel Bir Karşılaştırma Çalışması
T İkiz, A Özfidan, B Düşgör, Ey Sever, E Kalem, F Akkapulu, Ö Taktakoğlu, İ Atak, L Mete, A Sanahuja, P Cuynet
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):7-16
ÖZET
3. Yeme Bozukluklarında Fiziksel Açlığı Duygusal Açlıktan Ayırt Edebilme
GG Akay
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):17-22
ÖZET
4. Obezitenin Gölgesinde: Bulimia Nervosa
N Zabcı
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):23-28
ÖZET
5. Ergenlikte Obezite ve Beden: Psikanalitik Bir İnceleme
B Düşgör
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):29-34
ÖZET
6. Ergenlikten Yetişkinliğe Geçişte Obezite Sorunsalında Ruhsal İşleyişe Bakış
İ Atak
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):35-43
ÖZET
7. Bariatrik Cerrahide Kilo Kaybı ve Psikolojik Faktörler
A Özfidan
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):44-49
ÖZET
8. Ergenlik Döneminde Obezite; Bilişsel Davranışçı Kuramlar ve Motivasyon Kuramları Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme
HÖS Berk, B Yücel, E Deveci
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(2):50-58
ÖZET