Dergi Ara >>
Derleme
1. İnsan Zekâsının Cattell-Horn-Carroll Kuramı
S Uluç
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(1):1-9
ÖZET
2. Kısa Zekâ Testleri ve Kaufman Kısa Zekâ Testi (KBIT-2)
F Öktem
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(1):10-16
ÖZET
3. Zihinsel İşlevlerin Değerlendirmesinde Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) ve Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS)'nin Kullanılması
İA Dikmeer
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(1):17-27
ÖZET
4. Zihinsel Yetersizliği/Zihinsel Gelişme Geriliği Olan Çocukların Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) ile Değerlendirilmesi
C Çelik
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(1):28-35
ÖZET
5. Üstün Yetenekli Çocukların Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV)Formunun Kullanımı
İ Yiğit
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(1):36-43
ÖZET
6. Ergenlerde Zihinsel ve Gelişimsel Değerlendirmede Çoklu Bileşenlerin Rolü Üzerine Bir Gözden Geçirme
M Güney, S Başbuğ
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2016; 1(1):44-54
ÖZET