Dergi Ara >>
Klinik Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2024; Cilt: 27; Sayı: 2
Editörden
1. Ticari akademinin yeni yüzü: Ahtapot bağlılık
M Yumru
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):99-100
TAM METİN
Araştırma
2. Psikiyatristler neden intihar ediyor? İnkar mı, damgalama mı?
B Koparal, MH Aksu, S Candansayar
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):101-107
ÖZET
TAM METİN
3. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların psikolojik dayanıklılığı ile travma sonrası büyüme ve psikolojik semptomlar arasındaki ilişki
D Sağlam Aykut, E Özkorumak Karaguzel, Ş Ulusoy, F Civil Arslan, MG Üstündağ, A Karahan
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):108-116
ÖZET
TAM METİN
4. Tıp eğitimi düzeyinin kadınlara ve LGBTIQ+ bireylere yönelik tutumlar ile ilişkisi
EM Akdemir, IG Yılmaz Karaman, Ş Tosun Altınöz, F Kosger, AE Altınöz
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):117-126
ÖZET
TAM METİN
5. Türkiye’de yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisinde tedavi gören suç işlemiş şizofreni tanılı hastalarda kendini damgalama ve suçlulara yönelik algıların incelenmesi
SÇ Kızılpınar, BK Demir
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):127-138
ÖZET
TAM METİN
6. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda yüzden duygu tanıma: Duygusal hazırlayıcılar etkili midir?
AC Doğrul, B Cangöz Tavat, P Uran
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):139-149
ÖZET
TAM METİN
7. Çocuklar için belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği: Güvenirlik, geçerlik ve uyarlama çalışması
G Erden, C Çelik
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):150-160
ÖZET
TAM METİN
8. Psikotrop ilaçların prospektüslerinin okunabilirlik düzeyleri
K Laçiner, S Özdin
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):161-168
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Ruh sağlığı hizmetlerinde akran desteği: Hem tanıdık hem yepyeni
S Attepe Özden, S Bekiroglu, AH Soygur
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):169-176
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
10. Metamfetamin kullanım bozukluğunda aşermeyi azaltmak için provokatif tekrarlayan transkraniyal manyetik uyarım
H Uygur
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(2):177-180
TAM METİN