Dergi Ara >>
Klinik Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2024; Cilt: 27; Sayı: 1
Editörden
1. Ruh sağlığı eylem planı 2021-2023: Ne söylemeli? Ne yapmalı?
B Kaya
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):3-4
TAM METİN
Araştırma
2. Eksiklik sendorumu olan ve olmayan şizofrenide tiroid işlevleri ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
A İnaltekin, Y Taşdelen
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):5-11
ÖZET
TAM METİN
3. Türkiye’de bir üniversite hastanesi sağlık çalışanlarında otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilgi düzeyi
HG Gerçek, Ç Çelikkol Sadıç, A Kara
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):12-20
ÖZET
TAM METİN
4. Yetişkin ayrılık anksiyetesi bozukluğunun nomofobi üzerine etkisi
A Kazğan Kılıçaslan, O Kurt, S Yildiz, B Sırlıer Emir
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):21-29
ÖZET
TAM METİN
5. Psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastalarda yakın partner şiddeti ve cinsel işlev bozukluğu kültür sonuçları etkiler mi?
B Kök Kendirlioğlu, G Gundogdu Meydaneri
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):30-40
ÖZET
TAM METİN
6. Sosyal anksiyete bozukluğu belirleyicileri ve klinik olmayan örneklemlerde erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesi
E Ekici, Ş Bora Nazlı, F Yığman
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):41-54
ÖZET
TAM METİN
7. Adli denetimdeki madde kullanıcılarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve duygu düzenleme güçlükleri açısından kontrollerle karşılaştırılması
M Akan, N Ayaz, K Uğur
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):55-64
ÖZET
TAM METİN
8. Trafik kazası geçirmiş kişilerde travma sonrası büyüme, travma sonrası stres belirtileri ve nörobilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi
C Aykaç, N Direk, K Kemik, T Alkın
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):65-73
ÖZET
TAM METİN
9. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerde erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve pekiştireç duyarlılığı ilişkisinin araştırılması
E Porgalı Zayman, S Ünal, HB Cumurcu, Ö Özel Özcan, R Bilici, E Zayman
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):74-82
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Bipolar bozuklukta lityum yanıtıyla ilişkili klinik, genetik ve epigenetik belirteçler
B Targıtay Öztürk, N Direk
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2024; 27(1):83-96
ÖZET
TAM METİN