Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 1
Araştırma
1. Akademisyenlerde mutluluğun yordayıcıları olarak farkındalık ve stresle başa çıkma tutumları
EY Aksoy, Ş Işık
The Journal of Happiness and Well-Being, 2018; 6(1):1-17
ÖZET
TAM METİN
2. Orta yaş dönemindeki kadın ve erkeklerde kişilik özellikleri ve değerler arasındaki ilişkiler
M Hietalahti, A Tolvanen, L Pulkkinen, K Kokko
The Journal of Happiness and Well-Being, 2018; 6(1):18-32
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Psikolojik sağlamlık: Eski çağlardan modern zamanlara çok yönlü bir kavram
CE Agaibi
The Journal of Happiness and Well-Being, 2018; 6(1):33-48
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve farkındalıklarının mutluluk düzeylerini yordaması
S Kılıç, EY Aksoy, O Yoncalık
The Journal of Happiness and Well-Being, 2018; 6(1):49-60
ÖZET
TAM METİN