Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2016; Cilt: 4; Sayı: 2
Derleme
1. Pozitif Gelişimsel Psikoloji: Yaşam Boyu İyi Oluşla İlgili Literatür Taraması
T Lomas, K Hefferon, I Ivtzan
The Journal of Happiness and Well-Being, 2016; 4(2):143-164
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ş Işık
The Journal of Happiness and Well-Being, 2016; 4(2):165-182
ÖZET
TAM METİN
3. Yeni Cinsel Doyum Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
N Tuğut
The Journal of Happiness and Well-Being, 2016; 4(2):183-195
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Online Pozitif Psikoterapi Kursunun Gelecek Danışmanlar Üzerindeki Etkisi: Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma Yöntemi
R Curtis, M Frick, H Thompson, P Robertson, Y Li, E Graves, K Goetz
The Journal of Happiness and Well-Being, 2016; 4(2):196-211
ÖZET
TAM METİN