Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2022; Cilt: 9; Sayı: 2
Derleme
1. Dinamik Yönelimli Yaklaşımlarda Anamnez Oturumundan Psikoterapi Oturumuna Geçiş Süreci: Aday Psikoterapistler İçin Bir Kılavuz
M S Kaya, T Yıldırım
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):279-299
ÖZET
TAM METİN
2. Hafızanın Rekonsolidasyon Süreci ve Serbest Çağrışım Tekniği Arasındaki İlişki Üzerine Nöropsikanalitik Bir İnceleme
O Bıçakçı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):300-316
ÖZET
TAM METİN
3. Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi
B Üstün Güllü, G Erden
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):317-331
ÖZET
TAM METİN
4. Fetiş Nesnesinin Fallus ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
S Ergün, E C Hekimoğlu, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):332-350
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Psikanalitik Psikoterapinin Etkililiği Ölçeği: Psikometrik Bir Çalışma
K Özkul, E Özcan, D Can, S Uçar, T Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):351-378
ÖZET
TAM METİN
6. Geç Ergenlikte Ayrılık ve Depresif Sorunsal: Projektif Bir Çalışma
B Düşgör, A Dönmez
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):379-403
ÖZET
TAM METİN
7. Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
M Gölcük, S Kazakberument
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):404-423
ÖZET
TAM METİN
8. Duygu Düzenleme ve Koronavirüs Kaygısı: Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü
N K Erden, A B Sarı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):424-442
ÖZET
TAM METİN
Görüş
9. Yaşam ve Ölüm Dürtüsü ile Haz ve Gerçeklik İlkesi Ekseninde Yeni Ahit Filmi Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme
H Faraji, İ Ergin Bat, Z Özen
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(2):443-465
ÖZET
TAM METİN