Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 8; Sayı: 3
Derleme
1. Korku Filmlerine Analitik Bir Bakış: İlgi Görme Nedenleri ve İzleyici Üzerindeki Temsilleri Üzerine bir İnceleme
B Ay, E C Hekimoğlu, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):357-375
ÖZET
TAM METİN
2. Romantik İlişkide Görülen Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Risk Faktörleri
G Akkaya, T yılmaz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):376-395
ÖZET
TAM METİN
3. Psikoterapilerin Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
F Gökkaya, F Yurdalan, K Karagülmez, K Emeç
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):396-423
ÖZET
TAM METİN
4. Kaygı, Korku ve Arzu Üçgeninde Fantazi
O Yılmaz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):424-443
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü
E Altop, N Solak
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):444-488
ÖZET
TAM METİN
6. Modern Dönem Türk Filmlerinde Trafik Kazaları: Nitel Bir Çalışma
G Fındık, B Kaçan, D Cantekin
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):489-509
ÖZET
TAM METİN
7. 3-7 Yaş Çocukların Depresif Belirtileri İle Annelerinin Kapsayıcı İşlevleri Arasındaki İlişki
N Zabcı, E Erol
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):510-534
ÖZET
TAM METİN
8. Aydınlık Üçlü (Light Triad) Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
B Tekeş, P Bıçaksız
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):535-556
ÖZET
TAM METİN
9. Sağlık Bilişleri Anketi-COVID-19 Formu: Adaptasyon Çalışması
S Karaköse, B Akçınar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):557-579
ÖZET
TAM METİN
10. François Truffaut’nun “Les Quatre Cents Coups” Filminin Erken Dönem Nesne İlişkileri Bağlamında Bir İncelemes
J C Yıldırım
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2021; 8(3):580-595
ÖZET
TAM METİN