Dergi Ara >>
Araştırma
1. Konya İli Kamu Çalışanlarında Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı ve Tütün Kontrol Yasasının Desteklenme Durumu
R Kutlu, K Marakoğlu, Demirbaş, K Yeşildağ, F Çavdarcı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):1-7
ÖZET
TAM METİN
2. Sigara Bırakma Tedavilerinin Başarısı: Gülhane Deneyimi
Y Arslan, N Öcal, A Çağın, D Doğan, C Taşçı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):8-15
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinde Sigara Bağımlılığı, Psikolojik Esneklik ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki
L Söğütlü, S Şifa Göktaş
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):16-22
ÖZET
TAM METİN
4. Sentetik kannabinoid kullanıcıları arasında aşerme: Nitel bir yaklaşım
Y S Dalgıç, H Coşkunol
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):23-29
ÖZET
TAM METİN
5. Lise Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Yaygınlığı ve Etkileyen Faktörler: Toplum Temelli Kesitsel Bir Çalışma
S Sütlü, A Til, A S Kılınç
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):30-34
ÖZET
TAM METİN
6. Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Madde ile İlişkili ve Davranışsal Bağımlılık Risklerinin Yaygınlığı
E Akpınar Aslan, S Batmaz, Z Çelikbaş, O Kılınçel, G Hızlı Sayar, H Ünübol
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):35-44
ÖZET
TAM METİN
7. Çocuklarda İnternet Oyun Bozukluğunun Psikiyatrik İlişkileri
G Ünsel Bolat, D Çelik, S Özgül, E S Ercan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):45-50
ÖZET
TAM METİN
8. COVID-19 Salgını Sırasında Çocukların ve Ergenlerin Dijital Oyun Oynama Profillerinin Yeniden Değerlendirilmesi: Pandemi Öncesi 2 Yıllık Verileri İçeren Karşılaştırmalı Bir Analiz
S Çakıroğlu, N Soylu, V Görmez
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):51-57
ÖZET
TAM METİN
9. Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri-Kısa Formunun Türkçeye Uyarlanması
Z Devran Muharremoğlu, N Paksoy Erbaydar
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):58-64
ÖZET
TAM METİN
10. COVID-19 Pandemisi Sırasında İlkokul Çocuklarında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılığına Neden Olan Stresörler: Türkiye'den Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Araştırma
Z Aközlü, T Kolukısa, Ö Öztürk Şahin, A Topan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):65-72
ÖZET
TAM METİN
11. Siber ve Yerinden Edilmiş Saldırganlığın Öncüsü Olarak İnternet Bağımlılığı: Pakistan Gençliği Üzerine Bir Anket Çalışması
S Siddiqui, A Bano Kazmi, U Nabeela Siddiqui
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):73-80
ÖZET
TAM METİN
12. Selfitis Hastalık Davranış Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
R Kıraç, M A Erişen, F Çiftçi Kıraç, S Uyar
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):81-86
ÖZET
TAM METİN
13. Sosyal Medya Bozukluğu Belirtilerini İncelemek İçin Ağ Psikometrisi Yaklaşımının Kullanımı
A Avcu
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):87-91
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. COVID-19 Pandemisi ve Madde Kullanım Bozukluğu
R Mungmunpuntipantip, V Wiwanitkit
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2021; 8(1):92-93
TAM METİN