Dergi Ara >>
Araştırma
1. Tütün Kontrol Politikasının Sistem Yaklaşımı ile Analizi: Türkiye'de Gençler için Dumansız Dünya
M Karaca
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):1-29
ÖZET
TAM METİN
2. Sigara Bağımlılığına Üstbilişsel Yaklaşım: Güncel Duruma İlişkin Bir Gözden Geçirme
L Alma-Uzuntuna, A E Yılmaz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):30-48
ÖZET
TAM METİN
3. Çalışan Gençlerde Sigara, Alkol, Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanımı ve Risk Faktörleri
Ü Yiğit, E Öncü
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):49-66
ÖZET
TAM METİN
4. Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı Tarama Testinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
D Altın, H Coşkunol
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):67-86
ÖZET
TAM METİN
5. Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler: Edirne ilinin Keşan ve İpsala İlçesi Örneği
ST Eraslan, S Demirkıran, S Duran
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):87-98
ÖZET
TAM METİN
6. Tütün Kullanılmayan Süreyle İlişkili Riskli Faktörlerin Araştırılması ve Belirlenmesi
Ö Alkan, A Demir
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):99-115
ÖZET
TAM METİN
7. Sigaraya Başlama Nedenleri
E Argüder, S Pempeci, A Karalezli, HC Hasanoğlu
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):116-129
ÖZET
TAM METİN
8. Türkiye’de Sigarayı Bırakma Girişimleri: Toplumsal Cinsiyet Farklılıklarının Analizi
T Köse
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):130-146
ÖZET
TAM METİN
9. Yetişkin Bir Populasyonda Sigara İçmeye Etki Eden Sosyal Özellikler ve Komorbid Durumlar
Ö Aydın Güçlü, N A Acet Öztürk, A Görek Dilektaşlı, E Demirdöğen, M Karadağ, E Uzaslan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):147-156
ÖZET
TAM METİN
10. Sigara Bırakma Yorgunluğu ile Nikotin Bağımlılığı Şiddeti Arasındaki İlişki
MM Başpınar, O Basat
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):157-167
ÖZET
TAM METİN
11. Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Ö Terzi, H Kumcağız, M Terzi, C Dündar
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):168-181
ÖZET
TAM METİN
12. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanma Durumu ve İlişkili Faktörler
C Kuş, RŞ Gümüştakım, ME Eryılmaz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):182-193
ÖZET
TAM METİN
13. Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Çalışanlarının Tütün Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dumansız Hastane Uygulaması Hakkındaki Görüşleri: Kesitsel Çalışma
FK Yılmaz, R Bilici
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):194-206
ÖZET
TAM METİN
14. Hastanede Yatan Hastaların Sigara Danışmanlığı İsteme Durumlarının Değerlendirilmesi
M Ünal, Ö Enginyurt, O Öztürk, İ Fidancı, G Öztürk, MY Selçuk
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):207-214
ÖZET
TAM METİN
15. Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Bireylerin Sigara Kullanımına İlişkin Durumlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi
G Yararbaş, ÖG Altuner, Ç Yılmaz, DÖ Keleş, ÇB Turgut, K Yüksel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):215-243
ÖZET
TAM METİN
16. Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Bireylerin Sigaraya Başlama, Sigara Kullanma ve Sigara Bırakmayla İlgili Özellikleri
M Fırat, G Ayran, Y Kanbay
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):244-256
ÖZET
TAM METİN
17. Sigarayı Bırakmak İsteyenlerde Anksiyete Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
ST Karaman, Ç Şimşek, D Toprak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):257-271
ÖZET
TAM METİN
18. Nikotin İçermeyen Tedavi Kullanan Yetişkin Hastalarda Erken Dönem Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Bağımsız Değişkenlerin İncelenmesi
C Satıcı, E Özülkü
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):272-282
ÖZET
TAM METİN
19. Anne veya Baba Sigara İçiciliğinin Sigaraya Başlama Yaşı, Nikotin Bağımlılığı ve Cinsiyet Üzerine Etkileri; İstanbul Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği’nden 902 Hastada Tek Merkez Deneyimi
SB Denizeri, T Çağatay, E Demir, Z Bingöl, A Coşgun, E Pala, P Çağatay, Z Gülbaran, F Erkan Krause
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):283-294
ÖZET
TAM METİN
20. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçları: Bilişsel Davranışçı Müdahale ve Farmakoterapi Etkinliğinin İncelenmesi
S Arpacıoğlu, B Ünübol, E Erzincan, R Bilici
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):295-314
ÖZET
TAM METİN
21. Gebelikte Sigara Kullanımı ve Farkındalığı
DA Kırmızı, E Başer, T Onat, MD Çaltekin, M Kara, ES Yalvaç
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):315-327
ÖZET
TAM METİN
22. Obez Hastalarda Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı ve Doğru Sanılan Yanlış Algı: Sigarayı Bırakmak Kilo Aldırır!
E Araç
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):328-334
ÖZET
TAM METİN
23. Sigarayı Bırakan Kişilerin Bir Yıl İçinde Aldıkları Diyet ve Egzersiz Önerilerine Uyumları, Kilo ve Beden Kitle İndekslerindeki Değişiklikler
BM Yalçın, E Yalçın, M Ünal
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):335-347
ÖZET
TAM METİN
24. Elektronik Sigaranın Periodontal Hastalıklardaki Rolü
A Beklen
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):348-358
ÖZET
TAM METİN
25. Türk Tütününün Sigara Reklamlarına Yansıması: Fatima, Abdulla, Murad, Helmar ve Omar Örnekleri, 1910-1945
ÇS Sırma
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):359-380
ÖZET
TAM METİN
26. Türk Şiirinde Tütün ve Sigaranın Zararları
K Erdal
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):381-403
ÖZET
TAM METİN
27. Anton Çehov’un Üç Günahından İlki (Yazar-Hekimin Mektuplarında Tütün Mamulleri)
T Oktan, M Çoban
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):404-425
ÖZET
TAM METİN
Derleme
28. Toplumlarda Tütüne Yüklenen Misyonlar
İ Fidancı, M Ünal, MA Oruç, MY Selçuk, O Öztürk, Y Gümüş
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):426-431
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
29. Sigara Bağımlıları için Hastaneye Yatış: Bir Sıkıntı Mı Yoksa Bir Fırsat Mı? Sigara Bağımlısı Bir Psöriasis Olgusu
M Ünal, BM Yalçın, E Yalçın
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):432-438
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
30. Parkinson ve Sigara İlişkisine Dair Yanlış Anlaşılmalar
İ Fidancı, M Ünal, MA Oruç, MY Selçuk, O Öztürk, Y Gümüş
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):439-441
TAM METİN
31. Terminoloji Değişikliği Sigara Bıraktırmada Kullanılan Nikotin Sakızının Etkinliğini Arttırabilir Mi?
M Ünal, O Öztürk
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(4):442-444
TAM METİN