Dergi Ara >>
Derleme
1. Etrafımızda Dolaşan Yeni Tehlike: Krokodil (Dezomorfin) Bağımlılığı
İ Karakaya
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):7-23
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi
MK Yöntem
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):25-50
ÖZET
TAM METİN
3. Lise Öğrencilerinin Cep Telefonu Bağımlılıklarının İncelenmesi
R Hoşoğlu
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):51-68
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama Sıklığı ve Heyecan Arama Davranışı ile İlişkisi
SK Vayısoğlu, E Öncü, Y Güven
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):69-90
ÖZET
TAM METİN
5. Facebook Yoğunluğu, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındak iİlişkinin İncelenmesi
Z Tıraş,K Öztemel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):91-113
ÖZET
TAM METİN
6. Türkiye Bağımlılık Önleme Eğitim Programının, Bilgi Edinme ve Bağımlılıkla İlgili Duygusal Farkındalık Kazandırma Konusunda Etkinliği
Ş Büyüköztürk, S Yılmaz, Y Özbay, H Eşici, İH Tomar, R Aliyev, HYM Hoş, S Şenferah, MU Saraç, G Ceyhan, FD Akyılmaz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):115-131
ÖZET
TAM METİN
7. Sentetik Kanabinoid Zehirlenmesi Olan Acil Servise Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma
İ Altintop, C Karakukcu, M Tatli
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):133-146
ÖZET
TAM METİN
8. Nomofobinin Genetik ve Çevresel Kaynakları: Küçük Ölçekli Bir Türk İkiz Çalışması
D Deryakulu, ÖF Ursavaş
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):147-162
ÖZET
TAM METİN
9. Sigara Bağımlılığını Etkileyen Demografik ve Psikososyal Faktörlerin Belirlenmesi
Ü Morsünbül
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):163-173
ÖZET
TAM METİN
10. Türk Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
ÖBN Köse, A Doğan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(1):175-190
ÖZET
TAM METİN