Dergi Ara >>
Araştırma
1. UNODC “Madde Bağımlılığını Önlemede Aile Beceri Eğitimi Programları UygulamaRehberi”nin Türkiye’nin İhtiyaçları Açısından İncelenmesi
E İşmen Gazioğlu, AN Canel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):365-403
ÖZET
TAM METİN
2. Lise Öğrencilerinin Madde Kullanmama Davranışlarını Etkileyen Faktörler
DK Şener, D Akkuş, A Karaca, Ş Cangür
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):405-429
ÖZET
TAM METİN
3. #Kişilerarası Yetkinlik, Yalnızlık, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Ödül ve Cezanın Sosyal Medya Bağımlılığını Yordama ve Sosyal Medya Kullanan-Kullanmayan Ergenleri Doğru Sınıflandırma Düzeyi
M Savcı, F Aysan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):431-471
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol Tüketim Kültürü ve Alkol Araştırmaları ile Alkol Kontrol Politikaları Konusunda Görüşler: Nitel Bir Araştırma
S Mercan, Öİ Onaran, A İlbak, H Atasoy, EŞ Teloğlu, P Torun, O Hayran
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):473-505
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
BB Ayğar, B Uzun
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):507-525
ÖZET
TAM METİN
6. Türk Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Aileden Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
I Işık, G Ergün
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):527-542
ÖZET
TAM METİN
7. Akıllı Telefonunuz Olmadan Ne Yaparsınız? Adolesanlarda Nomofobinin Belirleyicisi Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Kontrol Odağı ve Yalnızlık
HY Durak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):543-557
ÖZET
TAM METİN
8. Bağımlılık Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme: Gençlik Üzerine 3D Ölçeği
N Potas, ŞŞ Erçetin, ŞN Açıkalın, H Güngör, ES Akyol
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):559-575
ÖZET
TAM METİN
9. Türkiye'de Genç Erkeklerde Eroin Bağımlılığına Yol Açan Psiko-sosyal Faktörler
K Alptekin, E Mutlu, SC Paltun, E Göka
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):577-595
ÖZET
TAM METİN
Kitap Değerlendirmesi
10. Madde Kullanan Ebeveynler ve “Aile Hastalığı” Perspektifinden Çocukları: Dinamikler ve Tedavi Teklifleri
H Karaman
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(3):599-601
TAM METİN