Dergi Ara >>
Araştırma
1. Aşırı Video Oyunu Oynayan Öğrencilerinin Okul Ortamındaki Akranlar ve Öğretmenler Üzerindeki Etkisi: Niteliksel Bir Çalışma
E Yılmaz, S Yel, MD Griffiths
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):147-161
ÖZET
TAM METİN
2. Okul Öncesi Çocuklarının Ebeveynlerinin Evde İnternet Kullanım Sıklığı ve İlgili Etkileri ile İlgili Görüşleri
B Erişti, F Avcı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):163-184
ÖZET
TAM METİN
3. Sosyal Medya Kullanımı, Akıllı Telefon Bağımlılığına Neden Olarak Gelecek İnsan Kaynaklarını Tehdit Ediyor mu? 9-12 Yaş Arası Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma
F Sözbilir, MK Dursun
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):185-203
ÖZET
TAM METİN
4. 18-24 Aylık Bebeklerde Teknolojinin Etkisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri
S Günüç, S Atli
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):205-226
ÖZET
TAM METİN
5. Dijital Teknoloji Kullanımının Çocukların Gelişimi ve Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri
R Mustafaoğlu, E Zirek, Z Yasacı, AR Özdinçler
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):227-247
ÖZET
TAM METİN
6. Ortaokullarda Siber Zorbalık ve Aile Desteği Arasındaki İlişkinin Cinsiyet, İnternetKullanımı ve Öğrenim Düzeyi Bağlamında İncelenmesi
MF Yiğit, S Keskin, H Yurdugül
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):249-284
ÖZET
TAM METİN
7. Ergenlerin Demografik Özelliklerine Göre Bilişsel Kapılma ve Siber Aylaklık Etkinlik Düzeylerininİncelenmesi
Ö Tanrıverdi, F Karaca
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):285-315
ÖZET
TAM METİN
8. Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi
N Aral, A Doğan Keskin
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):317-348
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. İnternet ve Çocuklar: Eski Bir Makalede Yer Alan İlişkinin Yeniden İncelenmesi
HF Odabaşı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(2):349-351
ÖZET
TAM METİN