Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bir İran Popülasyonunda Eroin Bağımlılığı ile Dopamin Reseptörü D2 Geninde Tek Nükleotid Polimorfizmleri İlişkisi
LM Fanid, MA Hosseinpourfeizi, M Adampourzare, A Abdi
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(1):7-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları:Sistematik Bir Gözden Geçirme
MD Nazlıgül, S Baş, Z Akyüz, O Yorulmaz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(1):13-35
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Madde Bağımlılığı ve Din: HİGED Örneği
O Gürsu
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(1):37-54
ÖZET
TAM METİN
4. Türklerde Sigara ve Alkol Tüketiminde Rasyonel Bağımlılık Hipotezinin Test Edilmesi
R Cergibozan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(1):55-65
ÖZET
TAM METİN
5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yeterliliğin Sigara ve Alkol Kullanımı Üzerindeki Rolü
R Semerci, İ Dindar, B Küçükkaya, E Kızılok Kale, B Derleyen, S Sunar
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(1):67-80
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Madde Bağımlılığı:Temiz Bir Yaşam İçin Bireyin Güçlendirilmesi
C Yancar, FD Akyılmaz, H Eşici, İH Tomar, R Aliyev, S Yılmaz, Ş Büyüköztürk, Y Özbay
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018; 5(1):81-130
ÖZET
TAM METİN