Dergi Ara >>
Araştırma
1. Gençler Arasında Sentetik Kannabinoid Kullanımı ve İlişkili Faktörler
D Adıbelli, S Saçan, İ Çelebi
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2017; 4(1):7-39
ÖZET
TAM METİN
2. Problemli İnternet Kullanımında Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeyine Dayalı Farklılıklar
H Odacı, Ö Çıkrıkcı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2017; 4(1):41-61
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelik ve Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Karşılıklı Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
AA Özakgül, S Yılmaz, M Koç, S Buzlu, TA Aştı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2017; 4(1):63-74
TAM METİN
4. Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi
A Günlü, AA Ceyhan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2017; 4(1):75-117
ÖZET
TAM METİN
5. Patolojik Narsisizm ve Alkol Kullanım Bozukluğu Arasındaki İlişki
Y Can, İ Anlı, C Evren, Ö Usta
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2017; 4(1):119-135
ÖZET
TAM METİN