Dergi Ara >>
Derleme
1. Bağımlılıkla Mücadelede Okul Temelli Bir Önleme Modeli: Yaşam Becerileri Eğitimi
AEİ Gazioğlu, AN Canel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(2):5-44
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Kadınların Güven Duygusuna Karşı Bir Tehdit Olarak Erkeklerde Madde Bağımlılığı: Nitel Bir Yaklaşım
F Hosseinnezhad, S Assadi
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(2):45-60
ÖZET
TAM METİN
3. Erbaş/Erlerin Ebeveyne Bağlanma Stilleri, Depresyon Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Madde Kullanımı Açısından İncelenmesi
K Koçhan, T İlhan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(2):61-109
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Soğutucu Sprey Kötüye Kullanımına Bağlı Gelişen Ataksi: Olgu Sunumu
M Demir, B Özdilek, FM Domaç, M Ülker, G Kenangil
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(2):111-121
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Madde Bağımlılığında Nüksü Önlemede Bilinçli Farkındalığın Önemi: Bir Derleme Çalışması
M Tırışkan, N Onnar, YA Çetin, IT Cömert
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2015; 2(2):123-142
ÖZET
TAM METİN