Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2023; Cilt: 43; Sayı: 2
Derleme
1. Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Esneklik: Esnek AmaçOdaklı Davranış Gelişimine Güncel Bakış
YY Doğru, D Caroll, E Blackey
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):171-193
ÖZET
TAM METİN
2. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Dayalı Sistematik Bir Derleme
MY Gürsoy, FC Mechmet
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):195-213
ÖZET
TAM METİN
3. Fiziksel Semptom mu yoksa Somatizasyon mu? Türk Göçmenlerin Yaygın Ruh Sağlığı Rahatsızlıklarına İlişkin Algıları ve Tecrübeleri: Bir Sistematik Derleme (Tematik Sentez) Çalışması
A Akan, G Green, F Blumenfeld
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):215-254
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Sosyal Rollerin Otobiyografik Bellek Üzerindeki Etkileri: Arkadaşlık ve Öğrencilik Anılarının İçeriği, İşlevleri ve Fenomenolojisi
FBE Hacıömeroğlu, A Mutlutürk
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):255-287
ÖZET
TAM METİN
5. Mükemmeliyetçilikten Tükenmişliğe: Benlik Saygısı ve İşkolikliğin Seri Aracılık Modeli
EA Bal, S Arıksn
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):289-319
ÖZET
TAM METİN
6. Lider-Üye Etkileşimi ile Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki Üzerine: Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolünün İncelenmesi
E Erdurmazlı, G Kalkın
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):321-343
ÖZET
TAM METİN
7. Meslek Aşkı ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişki: İhtiyaçların Tatmini ve İşi Anlamlı Bulmanın Aracılık Rolleri
NC Ersoy, M Peker, D Giray
Psikoloji Çalışmaları, 2023; 43(2):345-366
ÖZET
TAM METİN