Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2022; Cilt: 42; Sayı: 3
Araştırma
1. BAT-TR: Tükenmişlik Ölçme Aracı’nın (BAT) Türkçeye Uyarlanması
ÖE Koçak, O Gençay, W Schaufeli
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):509-549
ÖZET
TAM METİN
2. Bireycilik-Toplulukçuluk ve Bilgi Paylaşımı İlişkisinde Kolektif Çalışma Yönelimi ile İş Arkadaşlarına Güvenin Seri Aracılık Rolü
P Başbay, JE Kosova
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):551-584
ÖZET
TAM METİN
3. Aşırı Kilolu/Obez Hastaların Intragastrik Botulinum Toksin-A Enjeksiyonu Yaptırma Kararında Medya, Sosyal Karşılaştırma ve Benlik Farklılıklarının Rolü
E Eşiyok, DD Saygılı
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):585-610
ÖZET
TAM METİN
4. Beden Kitle İndeksindeki Artış ile Yeme Farkındalığı, Problem Çözme Becerileri ve Duygudurum Belirtileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
G Kılış, BŞ Samar, K Akkuş, GS Tekinsav Sütcü
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):611-642
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Medya Üzerinden Flört ve Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkide Dürtüsellik ve Risk Almanın Aracılık Etkileri
ZI Demircioğlu, AG Köse
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):643-665
ÖZET
TAM METİN
6. İnsanları Hayvanlardan ve Robotlardan Ayıran Özelliklerin Atfedilmesinde Kadınsı ve Erkeksi Cinsiyet İfadesinin Etkisi
V Tanrıverdi, M Gezici Yalçın
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):667-698
ÖZET
TAM METİN
7. Pozitif ve Negatif Duyguları Düzenleme: Perth Duygu Düzenlemede Yetkinlik Envanterinin Türkçe Uyarlama Çalışması
D Akbaş, Y Kahya
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(3):699-736
ÖZET
TAM METİN