Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2022; Cilt: 42; Sayı: 2
Derleme
1. Psikolojik Görüşme Eğitiminde Sanal Danışan Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme
G Gültekin, O Yorulmaz
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):257-290
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Başkasının Üzüntüsüne Sevinme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
MC Sevinçli, Y Abayhan
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):291-317
ÖZET
TAM METİN
3. Pandemide Yas: Dini ve Kültürel Ritüellerini Yerine Getiremeyen Bireylerin Deneyimleri
EC Hekimoğlu, MZ Bilik, SB Uçurum, İ Erten, D Can
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):319-364
ÖZET
TAM METİN
4. Borderline Kişilik Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin Ergen Örnekleminde Sınanması
Y Kahya, K Munguldar, M Gün
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):365-395
ÖZET
TAM METİN
5. Gelişimsel Niş Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin I ̇ncelenmesi
E Şener, G Yüceol, B Aytaç, AVA Bayraktar, Z Çakmak, SÇ Yağız
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):397-426
ÖZET
TAM METİN
6. Psikoloji Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yetenekleri: Demografik Faktörler, Kişilik ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü
S Arıkan
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):427-471
ÖZET
TAM METİN
7. Ülke Verilerine göre İşgücüne Katılımda Cinsiyet Ayrımı ve Hofstede’nin Kültür Boyutları arasındaki İlişki
H Terzi, F Özdemir, T Özkan
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(2):473-507
ÖZET
TAM METİN