Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2022; Cilt: 42; Sayı: 1
Derleme
1. Tekrarlama Krizi ve Psikoterapi Etkililik Çalışmaları
KK Türkarslan
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):1-41
ÖZET
TAM METİN
2. Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar
E Yıldırım
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):43-69
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği: Sosyal Medya Bağlamına Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin Sınanması
F Çelik, BY Özkara
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):71-103
ÖZET
TAM METİN
4. Ebeveynlik Motivasyonu ile Ahlaki Yargı Arasında Meta-İlişkisel Tehdit Hassasiyetinin Aracı Rolü
B Tepe , S Cüre Acer
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):105-131
ÖZET
TAM METİN
5. Yemeden Beklentiler Ölçeği ile Zayıflıktan ve Yemeyi Kısıtlamaktan Beklentiler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psı̇kometrı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n İncelenmesi
S Sapmaz Yurtsever, GS Tekinsav Sütcü
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):133-164
ÖZET
TAM METİN
6. Kaygı Sarmalı: Sağlık Kaygısı Olan Bireylerin Kişisel Deneyimlerinin Nitel Bir İncelemesi
BP Bulut, Ö Bozo
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):165-198
ÖZET
TAM METİN
7. Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeğinin (ÇDCÖ) Yeniden Gözden Geçirilmesi: Korumacı Cinsiyetçiliğin Yapı Geçerliliği ve ÇDCÖ'nün Ölçüm Değişmezliği
T Aktan , B Yalçındağ
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):199-230
ÖZET
TAM METİN
8. Mizofoni Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması
MD Sakarya, E Çakmak
Psikoloji Çalışmaları, 2022; 42(1):231-255
ÖZET
TAM METİN