Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2021; Cilt: 41; Sayı: 3
Derleme
1. Psikolojide Yöntem Sorunlarına Eleştirel Yaklaşım ve Öneriler
MG Yalçın, C Coşkan
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):759-787
ÖZET
TAM METİN
2. Jestlerin Çocukların Dil-İletişim ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimindeki Destekleyici Rolü
G Avcılar, B Bilir, Ş Cihankaya, Z Coşkun, İ Piri, E Ünal
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):789-816
ÖZET
TAM METİN
3. Cinsiyetçiliği Azaltmaya Yönelik Müdahale Çalışmalarına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme ve Bir Sınıflandırma Önerisi
NSS Konak, İM Teközel
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):817-853
ÖZET
TAM METİN
4. Zaman Algısında Duygunun Rolünün İncelenmesi
A Karaaslan, A Amado
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):855-897
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Algılanan Sosyal Kaytarma Ölçeği - Türkçe Formu: Genç ve Yetişkin Sporcu Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliğin İncelenmesi
U Sezer, S Kocaekşi, A Ektirici, C Aygün, T Özcan
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):899-926
ÖZET
TAM METİN
6. Kolektif Psikolojik Sahiplik Bağlamında İstanbul’da Yerleşik Orta Yaş ve Üzeri Ailelerin Suriyeli Göçmenlere Yönelik Algıları
Y Azak
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):927-957
ÖZET
TAM METİN
7. Algılanan Ebeveyn İzlemesi, Siber Zorbalık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler Ergenin Cinsiyetine Göre Farklılaşıyor mu?
N Türkileri, DK Soydaş, Z Uçanok
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):959-989
ÖZET
TAM METİN
8. Sosyal Değer Yönelimi ve Sosyal İkilemlerde İş Birliği: Düzenleyici Odağın ve Tanımlayıcı Normların Etkisi
G Karagonlar, S Emirza
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(3):991-1035
ÖZET
TAM METİN