Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2021; Cilt: 41; Sayı: 2
Derleme
1. Mülkiyet Kavramının Erken Çocuklukta Gelişim Süreci ve Farklı Boyutları
C Pala, ZŞ Hastaoğlu, B Akdeniz
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):365-401
ÖZET
TAM METİN
2. Adalete İlişkin Hassasiyetlerin Gelişimsel İzleri: Haksızlıktan Kaçınma Davranışına İlişkin Güncel İncelemeler
B Aktaş
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):403-425
ÖZET
TAM METİN
3. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Yetişkinlerde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahalelerin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
G Muhtar, ÖÇ Tolan
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):427-458
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Bilimsellik Değerlerinin İçeriği ve Yapısı
K Demirutku, E Güngör
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):459-489
ÖZET
TAM METİN
5. Oxford Faydacılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması
F Kumova, HG Bahçekapılı
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):491-520
ÖZET
TAM METİN
6. Anne-Çocuk Çiftlerinin Değer Benzerliği: Orta Çocukluk Döneminde Bir İnceleme
AVA Bayraktar, Z Çakmak, DS Atalar, Z Uçanok
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):521-548
ÖZET
TAM METİN
7. Bireylerin Duygu Durum, İçedönük-Dışadönük Kişilik Özelliği ve Müzik Tercihleri Arasındaki İlişkiler
B Erdal, YK Tepe
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):549-580
ÖZET
TAM METİN
8. Genç Erkek ve Kadın Yol Kullanıcılarının Yaya ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
İ Öztürk, B Öz
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):581-614
ÖZET
TAM METİN
9. “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi
M Develioğlu, S Kahraman
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):615-644
ÖZET
TAM METİN
10. “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” Çatışma Çözümü Eğitim Programı: Batı Trakya İlköğretim Örneklemi
PA Dai, A Araz
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):645-671
ÖZET
TAM METİN
11. 13-70 Aylık Çocuklarda Prososyal Davranışlar: Doğal Gözlem Çalışması
MŞ Aydın
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):673-709
ÖZET
TAM METİN
12. Koronavirüs Anksiyete Envanteri (KAE): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Asıcı, H Sarı, A Güngör
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):711-734
ÖZET
TAM METİN
13. Yetişkin Hükümlüler için Topluma Yeniden Uyum Programı’nın Etkililiği
A Mıhçı, R Kızıltepe, TY Irmak
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(2):735-758
ÖZET
TAM METİN