Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2021; Cilt: 41; Sayı: 1
Derleme
1. Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme
İ Dilekler
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):1-34
ÖZET
TAM METİN
2. Dijital Oyunları İleri Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerini Artırır Mı?
İ Seçer
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):35-60
ÖZET
TAM METİN
3. Hayatı Yitirmek: Alzheimer Hastalığında Otobiyografik Bellek Üzerine Bir Derleme
Ö Aydın , B B Cengil, H Kaynak
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):61-81
ÖZET
TAM METİN
4. Gönüllü Çocuksuzluk: Çocuk Sahibi Olmama Kararının Altında Yatan Faktörler ve Karşılaşılan Tepkiler Hakkında Bir Derleme
E Sakman
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):83-109
ÖZET
TAM METİN
5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırmalarında Psikolojinin Yeri: Türkçe ve İngilizce Alan Yazın Arasında Betimsel Bir Karşılaştırma
S Ercan, S Çelik
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):111-141
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Ekolojik Adil Dünya İnancı: Türkiye’deki Bir Örneklemde Bir Çapraz-Geçerleme Çalışması
G K Uçar , M Baier , M M Müller, E Kals
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):143-166
ÖZET
TAM METİN
7. Göçün Kuşaklararası Bağlamda Psikopatolojik Yansımaları
A H Uzunkaya, B Yılmaz
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):167-197
ÖZET
TAM METİN
8. Yıldırma, Örgütsel Sinizm, İş Doyumu veİşten Ayrılma Niyeti İlişkilerinde Seri Aracılık Etkileri: Örgütlerde Engelli Çalışanlar ÜzerineBir Araştırma
T Z Ö Tilki, S Güney, S M Camgöz
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):199-229
ÖZET
TAM METİN
9. Kısa Psikolojik Uyum Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Test Edilmesi ve Ruh Sağlığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
M Yıldırım , F Solmaz
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):231-245
ÖZET
TAM METİN
10. Duygusal Tanıma Belleğinin Sağlamlaşma ve Kodlama Aşamaları Temelinde İncelenmesi
S Söylemez, B Yaşuk, M Tanko , A Kapucu
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):247-278
ÖZET
TAM METİN
11. Türkiye’den Bir Örneklemde Cinsiyet, Irk ve Dile Dayalı Esasçı Düşüncenin Gelişimi
G Soley , T Davoodi
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):279-300
ÖZET
TAM METİN
12. Yeni Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği’nin (SBY7 ) Türkçeye Uyarlanması
B D Kaynak, M K Malatyalı, D Hasta
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):301-330
ÖZET
TAM METİN
13. Türkçede Bürünsel Odak İşlemleme: Elektrofizyolojik BirAraştırma
İ P Uzun, Ö Aydın ,C Kalaycıoğlu ,İ Ergenç
Psikoloji Çalışmaları, 2021; 41(1):331-364
ÖZET
TAM METİN