Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2020; Cilt: 40; Sayı: 1
Araştırma
1. Pozitiflik Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Ergenler ve Genç Yetişkinler İçin Psikometrik Özelliklerinin Sınanması
B Duy, MA Yıldız
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):1-18
ÖZET
TAM METİN
2. Psikolojik Şiddetin Ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin ve Kadına Kötü Muamele Envanteteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması*
İ Boyacıoğlu, MS Uysal, C Erdugan
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):19-55
ÖZET
TAM METİN
3. Yeme Tutum Testi Kısa Formunun (YTT-26) Üniversite Örnekleminde Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
FEE Okumuş, HÖS Berk
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):57-78
ÖZET
TAM METİN
4. Duygu Yüklü Kelimelerin İşlenmesinde Konfigürasyon Temelli Temsiller
E Memiş, Ç Güney, A Gökçe
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):79-104
ÖZET
TAM METİN
5. Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması
E Özsoy
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):105-125
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü: HEXACO Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Rolü
E Cömert, CA Gizir
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):127-159
ÖZET
TAM METİN
7. Gönüllü Çocuksuzluğu Tercih Eden Kadınlar Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma
S Parlak, I Tekin
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):161-186
ÖZET
TAM METİN
8. Yaşam Boyu Gelişimde Motivasyon Kuramı Çerçevesinde Kontrol Stratejilerinin İncelenmesi
D Kurt, Z Uçanok
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):187-215
ÖZET
TAM METİN
9. Atanmış ve Uyandırılmış Hedeflerin İlave Etkileri ve Performans Geribildirimi ile Etkileşimleri Üzerine Deneysel Bir Araştırma
ÜY Selvi, HC Sümer
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):217-246
ÖZET
TAM METİN
10. Toplumsal Olaylara Dair Episodik ve Semantik Bellek Süreçlerinin Heyecanlanma Düzeyi ile İlişkisinin Yaş ve Heyecanın Ölçüm Türü Açısından İncelenmesi
B Ece, S Öner, S Gülgöz
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(1):247-283
ÖZET
TAM METİN