Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2019; Cilt: 39; Sayı: 2
Araştırma
1. Duygu İçerikli Sözcüklerden Oluşan Türkçe DRM Listelerinin Geliştirilmesi
E Yüvrük, H Turan, A Kapucu
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):245-266
ÖZET
TAM METİN
2. Mizahın Gücü: Mizahın İş Talepleri Karşısında Olumsuz Duyuşsal İyi Oluş Algısını Azaltıcı Etkisi
T Turgut, Z Oktuğ, ZM Ünal
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):267-291
ÖZET
TAM METİN
3. Duygusal Uyarılmışlığın Tanıma Belleği Üzerindeki Ketleyici Etkisi: Nesne içi ve Nesneler arası Bağlantıların Karşılaştırılması
A Karaaslan, NS Oglou, A Kapucu
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):293-320
ÖZET
TAM METİN
4. Yakın Arkadaşlık İlişkisinde Minnettarlık Eğiliminin Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Göstergeleri: Türkiye Örneği
C Erdugan, A Araz
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):321-344
ÖZET
TAM METİN
5. Stresli Durumlarda Bilişsel Kontrol ve Bilişsel Esneklik: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
AS Demirtaş
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):345-368
ÖZET
TAM METİN
6. İkinci Dil Ediniminin Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklarında Anlatı Becerilerinin Kurgusal ve Dilbilgisel Süreçlerine Olan Etkisi
AA Erciyes
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):369-399
ÖZET
TAM METİN
7. Hemodiyaliz Hastalarına Bakım Verenlerde Bakıcı Stres Modelinin Test Edilmesi
A Aktaş, HÖS Berk
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):401-427
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Çocuk ve Ergenlere Yönelik Affetme Müdahaleleri: Sistematik Gözden Geçirme
E Asıcı
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):429-457
ÖZET
TAM METİN
9. Kanser Tanısı Olan Kişilerde Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme
S Baş, G Dirik
Psikoloji Çalışmaları, 2019; 39(2):459-485
ÖZET
TAM METİN