Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2018; Cilt: 38; Sayı: 1
Araştırma
1. Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyet Grubuyla Özdeşleşme, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve Siyasi İdeolojilerle İlişkisi
E Üzümçeker, S Akfırat
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(1):1-32
ÖZET
TAM METİN
2. İkili İlişkilerde Çatışma Çözme Tepkileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması
N Taluy
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(1):33-51
ÖZET
TAM METİN
3. 48-72 Ay Arası Anaokulu Çocuklarının Üstbilişsel Kararlarının ve Motor Performanslarına İlişkin Kararlarının Karşılaştırılması
Y Karslı
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(1):53-71
ÖZET
TAM METİN
4. AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Sınanması
N Aydemir, İ Yakın, HS Arslan
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(1):73-93
ÖZET
TAM METİN