Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2017; Cilt: 37; Sayı: 1
Derleme
1. Bellekte Uyma Davranışı
G Şahin
Psikoloji Çalışmaları, 2017; 37(1):1-33
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Kariyer Stresi Ölçeği’nin (KSÖ) Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin Sınanması
K Özden
Psikoloji Çalışmaları, 2017; 37(1):35-51
ÖZET
TAM METİN
3. Problem Çözme Sürecinde Üstbilişsel Özdüzenleme Ölçeği (ÜÖÖ): Türkçe Formu İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Çelik
Psikoloji Çalışmaları, 2017; 37(1):53-71
ÖZET
TAM METİN
Kitap Değerlendirmesi
4. Okuma ve Okuyamamanın Nörolojik Hikayesi
SA Köksal
Psikoloji Çalışmaları, 2017; 37(1):73-81
ÖZET
TAM METİN
5. İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi
Y Karslı
Psikoloji Çalışmaları, 2017; 37(1):83-88
ÖZET
TAM METİN