Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2016; Cilt: 36; Sayı: 2
Araştırma
1. Yönerge Türü, Kelimelerin Duygusal Değeri ve Cinsiyetin Yönlendirilmiş Unutma Üzerindeki Etkisi
F Sayar
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(2):1-24
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Evliliğe İlişkin Tutumları İle Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
A Karabacak, M Çiftçi
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(2):25-43
ÖZET
TAM METİN
3. Duygusal Güvenlik Ölçeği (DGÖ): Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
G Şendil
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(2):45-64
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Sosyal Psikolojiyi Yeniden Okumak
Ç Çoker, S Cesur, GT Yurtdaş
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(2):65-68
TAM METİN