Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2015; Cilt: 35; Sayı: 2
Araştırma
1. Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-Çocuk Değer Benzerliğine Etkisi
MA Esen, S Cesur
Psikoloji Çalışmaları, 2015; 35(2):1-23
ÖZET
TAM METİN
2. Uzak Bağlantılar Testi: Norm ve Güvenirlik Çalışması
G Özen, A Doğan, S Cinan
Psikoloji Çalışmaları, 2015; 35(2):25-46
ÖZET
TAM METİN
3. Coolidge Eksen II Envanteri Plus’ta (CATI+) Yer Alan Eksen I Alt Ölçeklerinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
Y Bilge, HÖS Berk, Y Bilge
Psikoloji Çalışmaları, 2015; 35(2):47-69
ÖZET
TAM METİN
4. Sosyal Temsil Çalışmaları İçin Sistematik Bir Yöntem Olarak Argüman Analizi
MA Üzelgün
Psikoloji Çalışmaları, 2015; 35(2):71-90
ÖZET
TAM METİN