Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2013; Cilt: 33; Sayı: 1
Araştırma
1. Gençlerin ve Yaşlıların Otobiyografik Bellek Özellikleri Açısından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Çalışma
F Sayar
Psikoloji Çalışmaları, 2013; 33(1):1-16
ÖZET
TAM METİN
2. Diyabetli Çocuğu Olan Annelerin Aile İşlevlerinin ve Durumluk - Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
C Tütüncüoğlu, İK Balkan
Psikoloji Çalışmaları, 2013; 33(1):17-39
ÖZET
TAM METİN
3. Laikliğe İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
KO Paker, Sİ Akçalı
Psikoloji Çalışmaları, 2013; 33(1):41-53
ÖZET
TAM METİN
4. Okul Öncesi Çocuklar ve Ebeveynlerinin Bağlanma Güvenlikleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişkiler
AG Algan, G Şendil
Psikoloji Çalışmaları, 2013; 33(1):55-68
ÖZET
TAM METİN