Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2012; Cilt: 32; Sayı: 2
Araştırma
1. Davranışsal İnhibisyon Sistemi / Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Şişman
Psikoloji Çalışmaları, 2012; 32(2):1-22
ÖZET
TAM METİN
2. Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisi
U Şah
Psikoloji Çalışmaları, 2012; 32(2):23-49
ÖZET
TAM METİN
3. Laiklik Bağlamında Yaş, Cinsiyet, Siyasi Görüş ve Dindarlık Seviyesine Göre Gruplararası İlişkide Belirleyici Olan Bazı Değişkenlerdeki Farklılaşmalar
S Cesur, KO Paker
Psikoloji Çalışmaları, 2012; 32(2):50-70
ÖZET
TAM METİN
4. Verilen Sosyal Destek Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri
A Aktaş, HÖ Sertel-Berk
Psikoloji Çalışmaları, 2012; 32(2):71-84
ÖZET
TAM METİN