Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2006; Cilt: 26; Sayı:
Araştırma
1. Evlilik Çatışması ve Çocuk Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin Bilişsel -Bağlamsal Çerçeve Açısından İncelenmesi
Ö Kızıldağ, G Şendil
Psikoloji Çalışmaları, 2006; 26():1-20
ÖZET
TAM METİN
2. Duygu Durum Sıfat Çiftleri Listesi
N Er
Psikoloji Çalışmaları, 2006; 26():21-44
ÖZET
TAM METİN
3. Üst Bilişsel Düzeyleri Yüksek Ve Düşük Öğrencilerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi
S Karakelle, C Şentürk
Psikoloji Çalışmaları, 2006; 26():45-56
ÖZET
TAM METİN
4. İletişim Çatışmaları Durumu Yöntemi'nin Modernizasyonu ve Yeni Versiyonun Geçerlilik Ön Çalışması: İletişim Çalışmalarında Bilgisayar Destekli Yöntem
S Özgün
Psikoloji Çalışmaları, 2006; 26():57-78
ÖZET
TAM METİN