Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:1984; Cilt: 14; Sayı:
Araştırma
1. Hipertiroidilerde MMPI Profilinin Kantitatif ve Kalitatif Yönden İncelenmesi
BB Toğrol
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Üç Değişik Beyin Hasarlı Grubunda Bender - Geştalt İdrak Testi Sonuçları ile Zekâ Seviyelerinin Karşılaştırılması
BB Toğrol, M Ormanlı
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():13-39
ÖZET
TAM METİN
3. 12.00 -16.11 Yaş Grubu Başarısız Öğrencilerin Başarı Testi Performasyonlarının Görsel Motor İdrakleri İle Karşılaştırılması
M Ormanlı
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():41-52
ÖZET
TAM METİN
4. Türkiye'de Kullanılan Bazı Testlerin Uygulamalarından Elde Edilen Sonuçlar: Eysenck Şahsiyet Testi İle Değerlerin Tetkiki Testi
E Cantez
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():53-63
ÖZET
TAM METİN
5. Normal ve Psikotik Çocuklarda Muller Lyer İllüzyonu ve Aynı Denek Grubunun Muller Lyer Yayılım Genişliği Puanları ile, «Trail Making» ve Bender Geştalt Test Puanları Arasındaki Korelatif İlişkiler (2. Kısım)
M Ormanlı
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():65-82
ÖZET
TAM METİN
6. Çocukların Anksiyete Düzeyleri İle Annelerin Tutumları Arasındaki İlişki
G Kozacıoğlu
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():83-103
ÖZET
TAM METİN
7. Positif Sosyal Davranış ve Şehirleşme Arasındaki İlişki: Şehirde Sosyal Hayat Kalitesinin Anlaşılması Bakımından Birbirini Tanımayan İki Fert Arasındaki Yardımlaşmanın İncelenmesi
N Ayvalıoğlu
Psikoloji Çalışmaları, 1984; 14():105-182
ÖZET
TAM METİN