Dergi Ara >>
Araştırma
1. Geriatrik ve Nongeriatrik Popülasyonda Aşikar Diyabetik Nefropati Progresyonu Üzerine Renin- Anjiotensin-Aldosteron Blokajının Etkisi
S Öztürk, S Karadağ, OB Bozkurt, M Gürsu, S Uzun, Z Aydın, A Şumnu, E Cebeci, F Şar, R Kazancıoğlu
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):9-14
ÖZET
2. Geriatrik Olgularda Lumbal Spinal Stenoz Morfoloji ve Kliniği
HS Karabekir, NG Mas, M Edizer, N Şensoy
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):15-20
ÖZET
3. Evde Bakım: Olgu Serisi
N Şensoy, HS Karabekir
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):21-27
ÖZET
Derleme
4. Alzheimer Dışı Demanslar 1: Primer Progresif Afazi
GB Yıldız
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):28-34
ÖZET
5. Yaşlılarda Kalp Yetersizliği
SS Yıldız, E Okuyan, MH Dinçkal
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):35-40
ÖZET
6. Yaşlılarda Ağrı Yönetimi
NÇ Gündüzoğlu, A Karadakovan
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):41-48
ÖZET
Olgu Sunumu
7. Pulmoner Ödem ile Başvuran Yaşlı Bir İntrakraniyal Kanama Olgusu
MA Çakar, E Tatlı, SS Yıldız, E Okuya
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):49-52
ÖZET
8. Fronto-Orbital Piyomukosel
A Yenigün, A Meriç, E Başer, H Yaşar, MH Özkul, A Verim
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2011; 2(2-3):53-56
ÖZET