Dergi Ara >>
Derleme
1. İntihar ve İntiharda Risk Etmenleri
B Öncü
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):1-15
ÖZET
2. İntihar Girişimleri
F Köşger, İ Sönmez
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):16-20
ÖZET
3. Psikiyatrik Bozukluklar ve İntihar
G Güleç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):21-25
ÖZET
4. Ergenlik ve İntihar
T Fidan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):26-29
ÖZET
5. Yaşlılıkta İntihar Davranışı
Ç Yenilmez
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):30-36
ÖZET
6. Özel Grup ve Kurum İntiharları (Cezaevi, Asker, Polis)
Ç Hocaoğlu, HM Aytaç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):37-50
ÖZET
7. İntihar Davranışında Medya ve Sosyal Medya
B Işıklı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):51-55
ÖZET
8. Psikiyatrik Uygulamalarda İntihar Davranışının Adli Boyutu
A Eşsizoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):56-61
ÖZET
9. İntiharda Risk Değerlendirmesi
D Gündoğar, İM Atay
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):62-70
ÖZET
10. İntiharı Önleme
HD Özgüven, YH Alıcı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):71-76
ÖZET
11. Tamamlanmış İntiharlarda Psikiyatristin Ruhsal Tepkileri
SS Değirmenci, G Aksaray
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2016; 9(3):77-80
ÖZET