Dergi Ara >>
Derleme
1. Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi) Tanı, Klinik Özellikler ve Alt Tipler
K Karakuş
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):1-8
ÖZET
2. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Etiyolojisinde Toplumsal ve Psikodinamik Etkenler
MM Demet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):9-15
ÖZET
3. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Etiyolojisinde Nörobiyolojik Etkenler
K Demirci
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):16-21
ÖZET
4. Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Genetik ve Nörogörüntüleme Bulguları
M Yıldız
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):22-28
ÖZET
5. Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Diğer Psikiyatrik Eş Tanılar
ÇG Memiş, HG Şen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):29-38
ÖZET
6. Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Çekingen Kişilik Bozukluğu
L Sevinçok, DA Kunt, F Özdemiroğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):39-45
ÖZET
7. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Kliniği, Tanı ve Ayırıcı Tanısı
H Aksu, BG Özgür
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):46-51
ÖZET
8. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Tedavisi
SK Demirkaya
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):52-60
ÖZET
9. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Tedavisi
N Dilbaz, AE Yalçın
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2015; 8(3):61-66
ÖZET