Dergi Ara >>
Derleme
1. Bipolar Afektif Bozuklukta Güncel Genetik Bulgular
Y Ayhan, Y Akkaya, AE Çalı
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):1-13
ÖZET
2. Bipolar Afektif Bozukluk Nörobiyolojisi: Hücre ve Hayvan Çalışmalarında Güncel Bulgular
Y Ayhan, ZD Şen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):14-24
ÖZET
3. Bipolar Bozuklukta Nörobilişsel İşlevler
E Uslu, S Özer
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):25-33
ÖZET
4. Bipolar Bozuklukta İntihar Davranışı
A Sakarya, HD Özgüven
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):34-40
ÖZET
5. Bipolar ve Unipolar Bozukluğun Ayırıcı Tanısı
S Özer
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):41-51
ÖZET
6. Bipolar Bozuklukta Depresif Karma Durumlar
S Özer
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):52-57
ÖZET
7. Bipolar Bozukluk ve Mizaç İlişkisi
S Kesebir
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):58-64
ÖZET
8. Bipolar Bozuklukta Bedensel Hastalık Komorbiditesi
Mİ Yıldız, S Özer
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):65-71
ÖZET
9. Bipolar Bozukluk Tedavisi
AD Başterzi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(2):72-82
ÖZET