Dergi Ara >>
Derleme
1. Yaşam Boyu Şizofreni Tedavisi
E Taner
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Çocukluktan Yaşlılığa Yaşam Boyu Depresyon
U Işık, E Işık
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):11-19
ÖZET
TAM METİN
3. Depresyon Nörobiyolojisinde Gelişmeler: Nöroplastisite, Nörotrofik Faktörler ve Sitokinler
F Arıcıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):20-27
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol ve Madde Bağımlılığında Tedavi ve Genel Ilkeleri
Z Arıkan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):28-38
ÖZET
TAM METİN
5. Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop ilaç Kullanımının Farkları
YI Taner, SÖ İlhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):39-46
ÖZET
TAM METİN
6. Geriatrik Psikofarmakoloji: Farmakokinetik ve Farmakodinamik Faktörler Açısından Ilaç Yanıtı
C Uluoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):47-59
ÖZET
TAM METİN
7. Psikofarmakoloji ve Farmakogenetik
E Sağlam, İY Sağlam
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(1):60-66
ÖZET
TAM METİN