Dergi Ara >>
Psike Dergi>> Yıl:2009; Cilt: ; Sayı: 1
Derleme
1. Obsesif-kompulsif bozuklukta nörotransmisyon sistemlerinin rolü ve aday genlerin ilişkilendirme çalışmaları
R Tükel
Psike Dergi, 2009; (1):7-20
ÖZET
2. Obsesif kompulsif bozuklukta yapısal beyin görüntüleme çalışmaları
M Atmaca
Psike Dergi, 2009; (1):21-26
ÖZET
3. Obsesif kompulsif bozuklukta immün sistem göstergeleri
MM Demet
Psike Dergi, 2009; (1):27-36
ÖZET
4. Obsesif kompulsif bozukluk ve nöropsikoloji
F Karadağ
Psike Dergi, 2009; (1):37-0
ÖZET
5. Erken başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk
O Karamustafalıoğlu, UE Uzun
Psike Dergi, 2009; (1):53-65
ÖZET
6. İçgörüsü az olan obsesif kompulsif bozukluk
L Sevinçok, MV Balcı
Psike Dergi, 2009; (1):67-76
ÖZET
7. Obsesif kompulsif bozuklukta epizodik seyir
L Beşiroğlu, A Atlı
Psike Dergi, 2009; (1):77-85
ÖZET
8. Kompulsif istifleme
T Alkın, A Mantar
Psike Dergi, 2009; (1):87-101
ÖZET